Oferta kruszywa

Kruszywa dla budownictwa drogowego

(kwarcytowe, dolomitowe, wapienne):

  • mieszanki o frakcjach:0-63, 0-31,5, 4-31,5, 31,5-63,
  • piaski/pospółka na nasypy i warstwy odsączające i mrozoochronne,
  • żwiry filtracyjne i na drenaże,
  • mieszanki mineralne z przeznaczeniem na ścieżki.

Kruszywa dla otaczarni

(kwarcytowe, dolomitowe, żwiry kruszone).

Kruszywa dla betoniarni:

  • piasek wiślany
  • piasek kopalniany sortowany 0-2,
  • żwiry płukane (2-8, 2-16, 8-16, 16-32),
  • grysy kwarcytowe i dolomitowe.

Nawozy wapniowe:

  • także dla rolnictwa ekologicznego

Ponadto oferujemy rozładunki wagonów i transport kruszywa wprost na Państwa budowę.