FETRA Sp. z.o.o.

Zabraniecka 5
03-872Warszawa
+48.22.323.76.11
biuro@fetra.com.pl

Zapytania ofertowe

zapytania@fetra.com.pl

Piotr Jankowski

kruszywa, rozładunki, transport
+48506033885
p.jankowski@fetra.com.pl

Mariusz Wijat
Zamówienia, spedycja
+48515234564
m.wijat@fetra.com.pl

Bogdan Bromka
Prokurent
+48510070004
b.bromka@fetra.com.pl